กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ เรื่อง กำหนดกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2551 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดลพบุรี เรื่อง มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยพลุ หรือดอกไม้เพลิง ขึ้นไปสู่อากาศ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด