สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด