นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลทุ่งยาว วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด