นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
คำแถลงนโยบายของนายกอบต.ต่อสภาอบต.ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด