มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด