เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.44-035 สายแยกหนองแปน-กุดเฒ่าราด หมู่ที่ 8 บ้านกุดลอบ ตำบลโพธิ์ไชย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง ขก.ถ.44-030 สายข้างวัดป่าไปลาดยาง หมู่ที่ 9 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด