ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากสายบ้านสุขเกษม หมู่ที่ 7 (ช่วงโรงน้ำสตาร์มูน) ถึงสายบ้านดอนพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลพิมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกหนองผือใหญ่ บ้านสุขเกษม หมู่ที่ 11 ตำบลพิมาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด