- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (27/05/2565)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (27/05/2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล.สายบ้านคลองตะเคียนเตี้ย ม.3 เขากวางทอง ถึงสามแยกตำบลทุ่งโพ (27/05/2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล.สายบ้านวังตอยาง-บ้านวังเตย (ช่วยที่ 2) (27/05/2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล.สายหนองกระทุ่ม-น้ำพุ ม.7 ถึงบ้านเขาน้อย ม.2 (27/05/2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอาทิตย์ ชาติสกุล ถึงม.10 บ้านเกาะแก้ว หมู่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม (27/05/2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง เรื่องประกาศราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาหน้าห้องเรียนพร้อมปูกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดาหัก (27/05/2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง เรื่องประกาศราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง (27/05/2565)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง เรื่องประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง/ต่อเติม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง (27/05/2565)