ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอาทิตย์ ชาติสกุล ถึงม.10 บ้านเกาะแก้ว หมู่ 7 บ้านหนองกระทุ่ม วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง เรื่องประกาศราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง เรื่องประกาศราคากลางโครงการต่อเติมหลังคาหน้าห้องเรียนพร้อมปูกระเบื้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประดาหัก วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง เรื่องประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง/ต่อเติม อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล.สายบ้านวังตอยาง-บ้านวังเตย (ช่วยที่ 2) วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล.สายหนองกระทุ่ม-น้ำพุ ม.7 ถึงบ้านเขาน้อย ม.2 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง เรื่องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล.สายบ้านคลองตะเคียนเตี้ย ม.3 เขากวางทอง ถึงสามแยกตำบลทุ่งโพ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด