ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายบ้านนางเตียง หัสแดง ถึงบ้านนางจีน เผ่าโหมด วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายถนนหนองฉาง-ลานสัก ถึงวัดเขาน้อย วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 สายบ้านนายหาญ พรายอินทร์ ถึงบ้านนางสวรรค์ บุญโย (ช่วงที่2) วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งสบาย (บริเวณที่ดินนายวัน หัสแดง) วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านวังตอยาง (บริเวณที่ดินนายสมควร พูลพันธ์) วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขยายลูกรัง หมู่ที่ 3 สายบ้านนายถวิล บุญโย ถึงบ้านนายประจวบ ตามพระหัตถ์ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกระทุ่ม - น้ำพุ หมู่ที่7 บ้านเขาน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเขากวางทอง วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านคลองตะเคียนเตี้ย หมู่ที่ 3 ตำบลเขากวางทอง ถึงสามแยกตำบลทุ่งโพ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด