ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการขับเคลื่อน CDD AGENDA 2017
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560
สรุปผลการขับเคลื่อน CDD AGENDA 2017 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augment Reality:AR) วิธีใช้ลง Application “Zappar” ใน Smart phone เพื่อ scan ที่สัญญลักษณ์ Zapcode แล้วนำ Smart phone ไปส่องที่ภาพวงกลม จะสามารถรับชมภาพเคลื่อนไหว clip video เชื่อมโยง ...
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันศุกร์ ที่ 28 กรกฎาคม 2560 นางคนึงนิตย์ ยมานันท์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยข้าราชการ/ พนักงาน สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ดังนี้ -เวลา 06.30 น. พิธีทำบุญตักบาตร ณ สำนักงานเทศบาลเมืองชุมพร -เวลา 08.00 น. พิธีทางศาสนามหามงคล ณ หอประชุมเทศบาลเมืองชุมพร -เวลา 09.30 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร -เวลา 10.00 น. กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ เชื่อมโยง ...
การประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบ VDO Conference
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. นางคนึงนิตย์ ยมานันท์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พร้อมด้วยพนักงานกองทุนฯ และพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ รับฟังการประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร เชื่อมโยง ...
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2560
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560
วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นางคนึงนิตย์ ยมานันท์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการและเจ้าหน้าที่การเงิน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร รับฟังการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2560 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร เชื่อมโยง ...
การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย /พัฒนาการอำเภอ/ นักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560
วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นางคนึงนิตย์ ยมานันท์ พัฒนาการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย /พัฒนาการอำเภอ/ นักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 5/2560 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน /การเบิกจ่ายงบประมาณ/การขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน/การจัดเก็บและบันทึกข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมเกาะทองหลาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด