ข่าวประชาสัมพันธ์
PEA จังหวัดพังงา จับมือ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บูรณาการพัฒนางานบริการ ตามบันทึกข้อตกลง (MOU)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา(PEA จังหวัดพังงา) เข้ารับรางวัลเกียรติยศ การให้บริการศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
PEA จังหวัดพังงา จับมือ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังงา และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บูรณาการพัฒนางานบริการ ตามบันทึกข้อตกลง (MOU)
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ พัฒนาแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งมีกว่า 20 ล้านรายทั่วประเทศ เข้าถึงบริการออนไลน์ครบวงจรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในรูปแบบ One Touch Service จัดให้ง่าย ได้ทุกเรื่อง ทุกที่ทุกเวลา สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตด้วยตนเอง อำนวยความสะดวก ใช้งานด้วยความรวดเร็ว มีฟังก์ชั่นการใช้งานบริการที่หลากหลาย อาทิ การชำระค่าไฟฟ้า คำนวณและแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าเมื่อใกล้ถึงกำหนดชำระ ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง ขอติดกลับมิเตอร์ และข่าวสารประชาสัมพันธ์ อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดตัว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน และประกาศเจตจานง “PEA Zero Tolerance ชาว กฟภ. ไม่ทนต่อการทุจริต”
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด