ข่าวประชาสัมพันธ์
PEA กระบี่ส่งมอบของขวัญให้กับหน่วยงานต่างๆในพื้นทึ่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2566
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566
PEA กระบี่ส่งมอบของขวัญให้กับหน่วยงานต่างๆในพื้นทึ่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2566 วันนี้ วันที่12 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. นางอำไพ เหมทานนท์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ เป็นผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่งมอบความสุข ของขวัญวันเด็กให้กับโรงเรียนเทศบาล1 บ้านกระบี่น้อย ณ.สำนักงานเทศบาลตำบลกระบี่น้อย โดยมีรองนายกเทศบาลตำบลกระบี่น้อย นายสิทธิโชค สะสม และมีนายเฉลิมชัย คงชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล1 บ้านกระบี่น้อย เป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้โรงเรียนเทศบาล1 บ้านกระบี่น้อย อยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลกระบี่น้อย ซึ่งเป็นพื้นที่เข้าร่วมโครงการบ้านช่อสะอาดประจำปี 2566 รวมถึงได้มอบของขวัญให้กับโรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ เป็นการส่งมอบความสุขให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่อไป ข่าว/ภาพ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ อ่านต่อ ...
PEA กระบี่ ร่วมพิธีประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. ประจำปี 2565 “ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต” และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ของ กฟภ."
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายกิตติภพ พฤกษนันท์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ นำคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมพิธีประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 “ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต” และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “ การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค" ผ่านระบบ Live Streaming Youtube ณ ห้องประชุมเหลืองกระบี่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการ ผวก. เรื่องมาตรการในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
PEA กระบี่มอบเสื้อให้คณะกรรมการสมาคมคนตาบอดจังหวัดกระบี่
วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565
วันนี้ เวลา 09:00 น. นายเสรี รอดภัย รองผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ มอบเสื้อทีมให้กับคณะกรรมการสมาคมคนตาบอดจังหวัดกระบี่ โดยมี นายประดิษฐ์ แซ่ด่าน นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดกระบี่เข้ารับมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้กับคณะกรรมการสมาคมคนตาบอดต่อไป สมาคมคนตาบอดจังหวัดกระบี่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้สมาชิกเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสิทธิสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวก ข้อมูลข่าวสาร ความช่วยเหลือและความเป็นธรรมขององค์กรคนพิการ ให้มีศักยภาพและมีความเข้มแข็ง ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
PEA กระบี่มอบทุนอาหารกลางวัน อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เครื่องอุปโภค บริโภค ของใช้ที่จำเป็น ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD)
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
วันนี้วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ประภา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีส่งมอบอุปกรณ์การศึกษา เครื่องเขียนแบบเรียน อุปกรณ์กีฬาและทุนอาหารกลางวัน ในโครงการ ปันยิ้ม อิ่มบุญ คืนความสุขสู่สังคม 2563 ให้กับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแผ่นดินเสมอ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โดยมี ดต.ณัฐกิตติ์ ปานชู ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านแผ่นดินเสมอ ร่วมรับมอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็นองค์กรชั้นนำที่มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ PEA เล็งเห็นความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืน ร่วมกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับนักเรียน ตลอดจนคณะครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น PEA ดำเนินโครงการร่วมกับคณะแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดโครงการ PEA ปันยิ้ม อิ่มบุญ คืนความสุขสู่สังคม ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
PEA มอบเงิน 10 ล้านบาท สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ประภา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ เป็นตัวแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพิธีส่งมอบเงินจำนวน 10 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลกระบี่ ในโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีรับมอบ และนายแพทย์สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่ ร่วมรับมอบ ณ โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดโครงการ PEA สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลจังหวัด 77 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ช่วยเหลือโรงพยาบาลที่ขาดแคลนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยกระดับการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ และต่อยอดภารกิจของ PEA ตลอด 6 ทศวรรษ โดยให้บริการด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ ดูแลชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่
... อ่านทั้งหมด