ข่าวประชาสัมพันธ์
PEA ร่วมสู้ภัยไวรัส COVID-19 ดำเนินการติดตั้งระบบพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับใช้คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564
PEA ร่วมสู้ภัยไวรัส COVID-19 ดำเนินการติดตั้งระบบพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับใช้คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายกิตติภพ พฤกษนันต์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง มอบหมายให้ นางสาวชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร หัวหน้าแผนกวิศวกรรมและการตลาด พร้อมด้วยชุดทีมงานแผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา และแผนกมิเตอร์ เข้าติดตั้งสายไฟพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้า ตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 3 ตู้ ซึ่งทางจังหวัดภูเก็ต ได้รับสนับสนุนจากโครงการทางการแพทย์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพื่อใช้สำหรับให้เจ้าหน้าที่ทำการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ณ ด่านตรวจท่าฉัตรไชย (อาคารใหม่) จังหวัดภูเก็ต PEA มีความห่วงใยและตระหนักถึงความเดือดร้อนของทุกภาคส่วนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอกใหม่ และขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน และประชาชนคนไทย ให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดี ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง
PEA ถลาง จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ และแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)” ประจำปี 2564
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
PEA ถลาง จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ และแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)” ประจำปี 2564 วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายกิตติภพ พฤกษนันต์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง เป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ และแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ในหัวข้ออัคคีภัยในสำนักงาน ประจำปี 2564" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากเทศบาลตำบลรัษฎา ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน มาเป็นผู้ให้การอบรมอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ณ ห้องประชุม ชั้น 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง การอบรมหลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟครั้งนี้ เป็นการฝึกซ้อมในรูปแบบเสมือนจริง โดยจำลองเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าลัดวงจร และเกิดเหตุเพลิงไหม้ ณ อาคารศูนย์สั่งการแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้ทบทวนแผนโต้ตอบสภาวะฉุกเฉิน และสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ไฟไหม้ภายในสำนักงาน ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อชีวิตและทรัพย์สิน ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง อ่านต่อ ...
PEA ถลาง ร่วมใจสู้ภัย COVID–19 สนับสนุนน้ำดื่ม PEA และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 ณ อาคาร X-Terminal ท่าอากาศยานภูเก็ต
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
PEA ถลาง ร่วมใจสู้ภัย COVID–19 สนับสนุนน้ำดื่ม PEA และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 ณ อาคาร X-Terminal ท่าอากาศยานภูเก็ต วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง โดยการนำของ นายกิตติภพ พฤกษนันต์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม PEA จำนวน 600 ขวด และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการให้บริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 อาคาร X-Terminal ท่าอากาศยานภูเก็ต จากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID–19 ระลอกใหม่ และจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมโครงการ "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์" ซึ่งเป็นโครงการนำร่องที่รัฐบาลใช้เป็นพื้นที่ต้นแบบในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งนี้ทางจังหวัดภูเก็ต จึงต้องรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ เข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างเร่งด่วน ในการนี้ PEA มีความห่วงใยและตระหนักถึงความเดือดร้อนของทุกภาคส่วน จึงขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และประชาชนทั่วไป ให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดี ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง
PEA ถลาง ฝึกอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าด้วยความปลอดภัย" สำหรับนักศึกษาฝึกงาน
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564
PEA ถลาง ฝึกอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าด้วยความปลอดภัย" สำหรับนักศึกษาฝึกงาน ในวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. PEA ถลาง นำโดย นายกิตติภพ พฤกษนันต์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง เป็นประธานในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร " การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าด้วยความปลอดภัย" สำหรับนักศึกษาฝึกงาน วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเพื่อ ให้นักศึกษาฝึกงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าด้วยความปลอดภัย และสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ประกอบการเรียนได้ในอนาคต ภาพ/ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง อ่านต่อ ...
PEA ถลาง ฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED (Automated External Defibrillator)”
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564
PEA ถลาง ฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED (Automated External Defibrillator)” ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. PEA ถลาง นำโดย นายณัฐพร คชศิริพงศ์ รองผู้จัดการ ด้านเทคนิค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง เป็นประธานในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED (Automated External Defibrillator)” วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเพื่อ ให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติด้วยความถูกต้อง และสามารถช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นได้ทันท่วงที การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก เจ้าหน้าที่ บริษัทเนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ จนการฝึกอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ ภาพ/ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด