ข่าวประชาสัมพันธ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี นำโดย นายรังสิต วัชรกุลธรไทย นักปฏิบัติงานเทคนิค ระดับ 9 ร่วมกิจกรรมบริจาค PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต ร่วมกับ สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลพระปกเกล้า วันที่ 8 เมษายน 2565 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ-จันทบุรี
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
PEA จันทบุรี ดำเนินการตั้งจุดคัดกรอง ตรวจหาเชื้อ Covid-19วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุร ดำเนินการตั้งจุดคัดกรอง ตรวจหาเชื้อ โควิด 19 โดยใช้ ชุดตรวจ ATK ให้กับ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ช่วยพนักงาน ลูกจ้างบริษัทฯ นักศึกษาฝึกงาน
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
PEAจันทบุรีร่วมส่งมอบน้ำดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 นำโดย นายธีระ สุขเจริญ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมส่งมอบน้ำดื่ม (ตราสัญลักษณ์ PEA) จำนวน 100 แพ็ค ณ โรงพยาบาลสนามตำบลจันทเขลม
วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
PEA. จันทบุรีร่วมส่งมอบน้ำดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์ วันนี้(วันพุธ)ที่ 23 มิถุนายน 2564 นำโดย นายภิรมย์ หนูกระโทก ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานการ ร่วมส่งมอบน้ำดื่ม(ตราสัญลักษณ์ PEA)จำนวน50 แพ็คฯ
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
กิจกรรมตามแผนงานเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี วัฒนธรรมและค่านิยม สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Soft Contral) ประจำปี 2564
วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด