ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา (01/08/2560)
ผลการขับเคลื่อน CDD AGENDA 2017 (01/08/2560)
การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2560 (15/06/2560)
การประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบ VDO Conference (15/06/2560)
การดำเนินงานหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด (12/06/2560)
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาสาพัฒนา รุ่นที่ 70 (12/06/2560)
การประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย /พัฒนาการอำเภอ/ นักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 5/2560 (12/06/2560)
โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดชุมพร (12/06/2560)
โครงการเสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดชุมพร (12/06/2560)
การประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเร้นซ์ (Video Conference) (06/06/2560)