ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 |
ประกาศเจตจำนง “Zero Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต” และพิธีมอบรางวัล PEA AWARDS 2019 (05/04/2562)
วันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561) เวลา 09.30 น. นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง ประจำปี 2561 (28/06/2561)
กฟจ.กระบี่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.แม่โจ้ (02/05/2561)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ จับมือ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ลงนาม MOU โครงการ “กระบี่สะดวก ขอใช้ไฟฟ้า ขอใช้ประปา ขอใช้โทรศัพท์” (23/03/2561)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ รับโล่รางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green (14/02/2561)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 7 หน่วยงาน รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2560 (21/09/2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดกระบี่ จัดประชุม การไฟฟ้าโปร่งใส่ 2.0 เพื่อการต่อต้านและป้องปรามการทุจริต ให้กับเครือข่ายคู่ค้า (07/07/2560)
E- Learning แนะนำ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (02/05/2560)
ดัชนีทางอิเล็กทรอนิกส์ (26/04/2560)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช เดินหน้าสนองนโยบายนายกรัฐมนตรี "ปี 2560 เป็ นปี แห่ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ" (25/04/2560)