ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 |
PEA กระบี่เข้าร่วมพิธี เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีถวายพระพรชัยมงคล (12/12/2562)
โครงการ PEA LED (06/12/2562)
PEA กระบี่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 2562 (14/11/2562)
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดระเบียบสายสื่อสาร (14/11/2562)
นโยบาย KEEN 14 จาก นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คนที่ 14 (08/06/2562)
จังหวัดกระบี่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกของประเทศไทยติดกับทะเลอันดามัน ซึ่งกระบ่ี่เป็นอีกหนึ่งจังหวัดแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางทะเล เนื่องจากมีหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 100 เกาะ พร้อมหาดทรายขาว ปะการังสวย ถ้ำต่างๆ มากมาย (08/05/2562)
โรงแรมและที่พักจังหวัดกระบี่ (06/05/2562)
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ของหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดกระบี่ (03/05/2562)
PEA จัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) “ผู้ตรวจประเมินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส อย่างยั่งยืน” ของสายงานการไฟฟ้าภาค 4 ประจำปี 2562 (02/05/2562)
หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ของหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดกระบี่ (08/04/2562)