ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
PEA กระบี่ส่งมอบของขวัญให้กับหน่วยงานต่างๆในพื้นทึ่ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2566 (12/01/2566)
PEA กระบี่ ร่วมพิธีประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ กฟภ. ประจำปี 2565 “ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance ชาว PEA ไม่ทนต่อการทุจริต” และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส่ของ กฟภ." (22/02/2565)
PEA กระบี่มอบเสื้อให้คณะกรรมการสมาคมคนตาบอดจังหวัดกระบี่ (06/01/2565)
PEA กระบี่มอบทุนอาหารกลางวัน อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา เครื่องอุปโภค บริโภค ของใช้ที่จำเป็น ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) (13/07/2563)
PEA มอบเงิน 10 ล้านบาท สนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจังหวัดกระบี่ (30/06/2563)
กฟจ.กระบี่ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล (04/05/2563)
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ เดินหน้าจัดโครงการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “ One Stop Service ขอใช้ไฟฟ้า ขอใช้ประปา ขอใช้โทรศัพท์/อินเทอร์เน็ต” ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่และบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) (16/03/2563)
PEAกระบี่ประกาศเจตจำนงการป้องปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของ กฟภ.ประจำปี 2563 (13/03/2563)
การไฟฟ้าในสังกัด เข้าร่วมพิธีส่งมอบการติดตั้งระบบการส่องสว่าง LED พระเจดีย์วัดมหาธาตุแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ (09/03/2563)
มาตรการป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับผู้ปฏิบัติงานและลูกค้าของ กฟภ. (03/03/2563)