ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
PEA ร่วมสู้ภัยไวรัส COVID-19 ดำเนินการติดตั้งระบบพร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าตู้คอนเทนเนอร์ สำหรับใช้คัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต (10/08/2564)
PEA ถลาง จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ และแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)” ประจำปี 2564 (22/07/2564)
PEA ถลาง ร่วมใจสู้ภัย COVID–19 สนับสนุนน้ำดื่ม PEA และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้กับศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 ณ อาคาร X-Terminal ท่าอากาศยานภูเก็ต (22/07/2564)
PEA ถลาง ฝึกอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าด้วยความปลอดภัย" สำหรับนักศึกษาฝึกงาน (23/06/2564)
PEA ถลาง ฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED (Automated External Defibrillator)” (01/06/2564)
PEA จัดโครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ประจำปี 2564 ช่วยเหลือสภากาชาดไทย และโรงพยาบาลทั่วประเทศ (30/03/2564)
PEA ถลาง ร่วมกิจกรรมให้ความรู้ในหัวข้อ ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า แก่พนักงานดับเพลิง รุ่นที่ 2/2564 (01/03/2564)
PEA ถลาง จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ พร้อมฝึกซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)” ประจำปี 2563 (14/09/2563)
PEA ตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลถลาง เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในช่วงการระบาดของไวรัส Covid -19 (26/05/2563)
PEA ถลาง รับการตรวจประเมินเพื่อรับคำแนะนำการขอรับมาตรฐานเป็นศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ดร.มนูญ ใจซื่อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนธุรกิจ สายงานการไฟฟ้า ภาค 4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ นายวรเชษฐ์ ทองอ่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (20/03/2563)