- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 |
ประกาศสอบราคา จัดซื้อเสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร เพื่อใช้งานโครงการ ต.2กบ(บห)0079/2559 (10/08/2559)
ประกาศสอบราคา ปรับปรุงรั้วรอบบริเวณคลังพัสดุ ต.2กบ(บห)0041/2559 (27/06/2559)
ประกาศสอบราคา จัดซื้อเสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร ใช้งาน โครงการ คสจ.7 ต.2กบ(บห)0027/2559 (13/06/2559)
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กฟจ.กระบี่,กฟย.อ่าวนางและกฟย.เขาพนม ต.2กบ(บห)0018/2559 (02/06/2559)
ประกาศสอบราคา สอบราคาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (TURN KEY บางส่วน) งานก่อสร้างขยายเขตฯ กฟย.อ่าวนาง - ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่วิภาพรพัฒนากิจไพบูลย์ เลขที่ 225 หมู่ที่ 3 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ต.2กบ(บห)0218/2559 (03/05/2559)