- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ไม่มีภารกิจที่เกียวข้อง (30/04/2561)
ประกาศสอบราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ต.2กบ(บห)0395/2560 (10/08/2560)
ประกาศสอบราคา เช่าที่ดินพร้อมอาคารเป็นที่ตั้งสำนักงาน กฟย.บ้านเกาะพีพี. ต.2กบ(บห)0108/2560 (07/06/2560)
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก งานบำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระประจำปี 2560 ต.2กบ(บห)0157/2560 (24/05/2560)
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ รายครั้งคราว ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กฟจ.กระบี่ กฟย.อ่าวนาง กฟย.เขาพนม และกฟย.บ้านเกาะพีพี มีแผนงานทั้งหมด 12 แผนงาน ต.2กบ(บห)0124/2560 (31/03/2560)
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้รายปีใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กฟจ.กระบี่ และกฟย.เขาพนม ต.2กบ(บห)0320/2559 (11/01/2560)
ประกาศสอบราคา จัดซื้อคอนสื่อสารพร้อมติดตั้ง ต.2กบ(บห)0298/2559 (09/01/2560)
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กฟจ.กระบี่,กฟย.เขาพนมและกฟย.เกาะพีพี ต.2กบ(บห)0161/2559 (11/10/2559)
ประกาศสอบราคา ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร จากบุคคลภายนอก งานก่อสร้างอาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ต.2กบ(บห)0097/2559 (18/08/2559)
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า ในเขตพื้รที่รับผิดชอบ กฟจ.กระบี่ และ กฟย.เขาพนม ต.2กบ(บห)0090/2559 (17/08/2559)