- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศประกวดราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง ประจำเดือนเมษายน ปี 2564 (15/04/2564)
ประกาศประกวดราคา งานจ้างเหมา ติดตั้ง ย้าย สับเปลี่ยน มิเตอร์ ในงบประมาณปี 2564 (15/01/2564)
รายงานขอซื้อขอจ้าง งานจ้างก่อสร้างสำนักงาน กฟย.อ.เกาะยาว แบบ Knockdown (พื้นที่เกาะยาวใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25/03/2563)
ประกาศ จ้างก่อสร้างป้าย สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (บริเวณหน้ารั้วสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/03/2563)
รายงานขอจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท โมเดิร์น 79 จำกัด (เฟส 1) หมู่ 9 ตำบลเทพกษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13/03/2563)
ประกาศขอ จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท ราชสีห์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/03/2563)
ประกาศขอ จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะซอยหลังป้อมตำรวจทางหลวง หมู่ 5 ตำบลเทพกษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/03/2563)
ประกาศขอจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านจัดสรร บริษัท คนบ้านเรา จำกัด (ภูเก็ตวิลล่าแอร์พอร์ต พอร์ต 2 เฟส 2) หมู่ 1 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/03/2563)
ประกาศขอ จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ที่ดินแบ่งขาย นายเชือน ห้าวหาญ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03/02/2563)
ประกาศ จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านจัดสรร บริษัท กานดาพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด หมู่ที่ 9 ตำบลเทพกษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27/01/2563)