ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำของ กฟจ.พังงา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรีโคลสเซอร์ 3 เฟส 33 เควี 630 แอมป์ 12 เคเอ (SOLID) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด