ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ไม่มีภารกิจที่เกียวข้อง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 
ประกาศสอบราคา จัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต ต.2กบ(บห)0395/2560 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เช่าที่ดินพร้อมอาคารเป็นที่ตั้งสำนักงาน กฟย.บ้านเกาะพีพี. ต.2กบ(บห)0108/2560 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก งานบำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระประจำปี 2560 ต.2กบ(บห)0157/2560 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ รายครั้งคราว ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กฟจ.กระบี่ กฟย.อ่าวนาง กฟย.เขาพนม และกฟย.บ้านเกาะพีพี มีแผนงานทั้งหมด 12 แผนงาน ต.2กบ(บห)0124/2560 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้รายปีใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กฟจ.กระบี่ และกฟย.เขาพนม ต.2กบ(บห)0320/2559 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา จัดซื้อคอนสื่อสารพร้อมติดตั้ง ต.2กบ(บห)0298/2559 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กฟจ.กระบี่,กฟย.เขาพนมและกฟย.เกาะพีพี ต.2กบ(บห)0161/2559 วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร จากบุคคลภายนอก งานก่อสร้างอาคารอยู่เวรแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ต.2กบ(บห)0097/2559 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้า ในเขตพื้รที่รับผิดชอบ กฟจ.กระบี่ และ กฟย.เขาพนม ต.2กบ(บห)0090/2559 วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา จัดซื้อเสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร เพื่อใช้งานโครงการ ต.2กบ(บห)0079/2559 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา ปรับปรุงรั้วรอบบริเวณคลังพัสดุ ต.2กบ(บห)0041/2559 วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา จัดซื้อเสา คอร.ขนาด 12.20 เมตร ใช้งาน โครงการ คสจ.7 ต.2กบ(บห)0027/2559 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ กฟจ.กระบี่,กฟย.อ่าวนางและกฟย.เขาพนม ต.2กบ(บห)0018/2559 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา สอบราคาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (TURN KEY บางส่วน) งานก่อสร้างขยายเขตฯ กฟย.อ่าวนาง - ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่วิภาพรพัฒนากิจไพบูลย์ เลขที่ 225 หมู่ที่ 3 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ต.2กบ(บห)0218/2559 วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด