ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย บมจ.ไทยโพลีคอนส์ ประตูระบายน้ำคลองนางน้อย ต.นาโยง อ.นาโยง จ.ตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [19 ก.ค. 2564] วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการ PEA Front Office กฟจ.ตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [27 ก.พ.2562] วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องมือ-เครื่องใช้ ให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อ.ห้วยยอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [8 ม.ค.2561] วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องมือ-เครื่องใช้ ให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.ปะเหลียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [4 ม.ค.2561] วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดลิดรอนต้นไม้รายปี กฟย.สิเกา ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [27 ธ.ค.2561] วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เรื่องประกวดราคาจ้างขอความเห็นชอบแผนงานจ้างเหมาตัดลิดรอบต้นไม้ รายปี ประจำปี 2562 พื้นที่ กฟย.นาโยง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [27 ธ.ค.2561] วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานงดจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟเอกชนรายย่อย กฟจ.ตรัง ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [25 ธ.ค.2561] วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดลิดรอบต้นไม้รายปีประจำปี 2562 กฟจ.ตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [19 ธ.ค.61] วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เดือนพฤศจิกายน 2561 วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เรื่องประกวดราคาจ้างจัดจ้างงานปรับปรุงไลน์บ้านทุ่งค่าย-สะพานบ้านท่ามะนาว ม.10 ต.ทุ่งค่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [30 ต.ค.61] วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เรื่องประกวดราคาจ้างจัดจ้างงานปรับปรุงไลน์เมนฟีดเดอร์ 7 จาก YTK07-01 ถึงบ้านป่าเดียว ช่วงที่ 4 อ.กันตัง จ.ตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [30 ต.ค.61] วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เรื่องประกวดราคาจ้างจัดจ้างงานปรับปรุงไลน์เมนฟีดเดอร์ 7 จาก YTK07-01 ถึงบ้านป่าเดียว ช่วงที่ 3 อ.กันตัง จ.ตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [29 ต.ค.61] วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เรื่องประกวดราคาจ้างจัดจ้างงานปรับปรุงไลน์เมนฟีดเดอร์ 7 จาก YTK07-01 ถึงบ้านป่าเดียว ช่วงที่ 2 อ.กันตัง จ.ตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [29 ต.ค.61] วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เรื่องประกวดราคาจ้างจัดจ้างงานปรับปรุงไลน์เมนฟีดเดอร์ 7 จาก YTK07-01 ถึงบ้านป่าเดียว ช่วงที่ 1 อ.กันตัง จ.ตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [26 ต.ค.61] วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เดือนมกราคม - กันยายน 2561 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคา เรื่องประกวดราคาจ้างจ้างเหมาค่าแรงขยายเขตฯ กฟย.วังวิเศษฯ อบต.วังมะปราง ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [26 ธ.ค.60] วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เรื่องจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสำนักงาน และคลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคา [12 ธ.ค.60] วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องสุขาสำหรับคนพิการ ในส่วนที่ดำเนินการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ [21 ส.ค.60] วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เรื่องจ้างเหมาตัดต้นไม้เฉพาะคราว จำนวน 49 ไลน์ [15 ส.ค.60] วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เรื่องสอบราคาจ้างจ้างเหมาตรวจสอบบำรุงรักษาหม้อแปลง [31 ก.ค.60] วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เรื่องสอบราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน 3 รายการ [21 ก.ค.60] วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 วันที่ 31 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เดือนมกราคม - ธันวาคม 2559 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน,คลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง [8 ธ.ค.59] วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เดือนพฤศจิกายน 2559 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา การซื้อพร้อมติดตั้งคอนเหล็กเคลือบฉนวน จำนวน 275 อัน [31 ต.ค.59] วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เดือนกันยายน 2559 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง [11 ส.ค.59] วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2559 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่าย ภายในเเขตพื้นที่รับผิดชอบ กฟจ.ตรัง [27 พ.ค.59] วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวสายแรงสูงภายในพื้นรับผิดชอบ กฟจ.ตรัง [27 เม.ย.59] วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เดือนมีนาคม 2559 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา จ้างเหมางานโครงการ คสจ.7 สายวงแหวนรอบเมืองตรัง ไลน์สี่แยกโคกพิกุล-สี่แยกกฟจ.ตรัง ช่วงที่ 2 [9 ก.พ.59] วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เดือนมกราคม 2559 วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2558 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา จ้างจ้างเหมาระบบจำหน่ายเคเบิ้ลใต้ดิน นายพรชัย ถาวรพัฒนพงศ์ (หน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันตรัง) [21 ธ.ค.58] วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน 2558 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา หม้อแปลงขนาด 30 เควีเอ และ 50 เควีเอ [16 มิ.ย.58] วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา จ้างงานก่อสร้างอาคารสุขาสำหรับคนพิการ [27 พ.ค.58] วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา หม้อแปลงขนาด 30 เควีเอ และ 250 เควีเอ [15 พ.ค.58] วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เดือนเมษายน 2558 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา จ้างเหมา กฟส.ห้วยยอด บ.ทุ่งยาง ม.10 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง [25 มี.ค.58] วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2558 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เดือนกันยายน - ธันวาคม 2557 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เดือนมกราคม - ธันวาคม 2557 วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา งานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง-แรงต่ำ งานรื้อถอน สี่แยกนานอน-สี่แยกอันดามัน ฝั่งซ้าย ช่วงที่ 2 [18 ส.ค.57] วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา งานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง-แรงต่ำ งานรื้อถอน สี่แยกนานอน-สี่แยกอันดามัน ฝั่งซ้าย ช่วงที่ 3 [18 ส.ค.57] วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา งานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง-แรงต่ำ งานรื้อถอน สี่แยกนานอน-สี่แยกอันดามัน ฝั่งซ้าย ช่วงที่ 4 [18 ส.ค. 57] วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา เดือนมกราคม - กรกฎาคม 2557 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด