ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานขยายเขตระบบจำหน่าย บมจ.ไทยโพลีคอนส์ ประตูระบายน้ำคลองนางน้อย ต.นาโยง อ.นาโยง จ.ตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [19 ก.ค. 2564] วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างตกแต่งภายในและงานครุภัณฑ์ศูนย์บริการ PEA Front Office กฟจ.ตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [27 ก.พ.2562] วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด