ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศประกวดราคา งานจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลง ประจำเดือนเมษายน ปี 2564 วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคา งานจ้างเหมา ติดตั้ง ย้าย สับเปลี่ยน มิเตอร์ ในงบประมาณปี 2564 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อขอจ้าง งานจ้างก่อสร้างสำนักงาน กฟย.อ.เกาะยาว แบบ Knockdown (พื้นที่เกาะยาวใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างก่อสร้างป้าย สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (บริเวณหน้ารั้วสำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท โมเดิร์น 79 จำกัด (เฟส 1) หมู่ 9 ตำบลเทพกษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศขอ จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท ราชสีห์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศขอจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านจัดสรร บริษัท คนบ้านเรา จำกัด (ภูเก็ตวิลล่าแอร์พอร์ต พอร์ต 2 เฟส 2) หมู่ 1 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศขอ จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะซอยหลังป้อมตำรวจทางหลวง หมู่ 5 ตำบลเทพกษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศขอ จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ที่ดินแบ่งขาย นายเชือน ห้าวหาญ หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านจัดสรร บริษัท กานดาพร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด หมู่ที่ 9 ตำบลเทพกษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สูนย์ความปลอดภัยอันดามัน (ด่านตรวจท่าฉัตรไชย) หมุ๋ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาเอกชนภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสุงตามวาระ ในพื้นที่ กฟอ.ถลาง จำนวน 4 แผนงาน โดยมีวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาเอกชนภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำน่ายแรงสูง แรงต่ำ ในพื้นที่ กฟอ.ถลาง ตามวาระ จำนวน 4 แผนงาน โดยมีวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำน่ายไฟฟ้า บ้านจัดสรร บริษัท พร๊อมพันธ์ จำกัด หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำน่ายไฟฟ้า บ้านจัดสรร บริษัท จีพีโฮม จำกัด หมู่ที่ 9 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท ไทย วอเตอร์เวิร์ด เทคโนโลยี จำกัด หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงทะเล อำภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นางสาวณกรษิฎา พิมพ์ทอง หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยมีวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท ดีนามิค คอนสตรัคชั่น จำกัด ม.2 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านจัดสรร บริษัท คอนบ้านเรา จำกัด (โครงการ ภูเก็ตวิลล่า แอร์พอร์ต 2) ม.1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นางสุปริญญา เที่ยงสาย ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ไฟสาธารณะ บริเวณโคกมุด-บ่อไทร ม.1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ่อไทร (ตอน 2) ม.5 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า อบต.เทพกระษัตรี ซอยตาคูณ ม.1 ต.เทพกระษัตรีย์ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาเอกขนตัดต้นไม้ กรณีต้นไม้ลักษณะพิเศษ งานเพิ่มระบบจำหน่าบแรงสูงบ้านบางโรง-บ้านอ่าวปอ อ.ถลางจ.ภูเก็ต (หมายเลขWBS.P-TDD01.3-K-TALD0.1101) โดยมีวิธีฌฉพาะเจาะจง วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศงานจ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ กรณีไม้ลักษณะพิเศษ งานเพิ่มระบบจำหน่ายแรงสูงบ้านบางโรง - บ้านอ่าวปอ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต (หมายเลข WBS.P-TALD0.11.1) โดยมีวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศงานจ้างซ่อมบำรุงรักษา และทำสีรถยนต์ หมายเลขรถทะเบียน 90-9761 ภูเก็ต โดยมีวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศงานจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายสายส่ง แรงสูง แรงต่ำนอกไลน์ ในพื้นที่ กฟอ.ถลาง ตามวาระ จำนวน 3 แผนงาน โดยมีวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายสายส่ง แรงสูง แรงต่ำนอกไลน์ ในพื้นที่ กฟอ.ถลาง ตามวาระ จำนวน 3 แผนงาน โดยมีวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายสายส่ง แรงสูง แรงต่ำนอกไลน์ ในพื้นที่ กฟอ.ถลาง ตามวาระ จำนวน 3 แผนงาน โดยมีวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายสายส่ง แรงสูง แรงต่ำนอกไลน์ ในพื้นที่ กฟอ.ถลาง ตามวาระ จำนวน 3 แผนงาน โดยมีวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ศาลากลางจังหวัดพังงา ท่าเทียบเรือบ้านอันเป้า ม.7 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมไฟสาธารณะบริเวณเขาในดี ม.1 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านจัดสรร การเคหะแห่งชาติ (โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ระยะที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานก่อสร้างใต้ไลน์ 115 เควี ช่วงที่ 5 แผนกแรงต่ำ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านจัดสรร บริษัท ที ดับบลิลอาร์โฮลดิ้ง จำกัด ม.5 ต.เทพกระษัตรีย์ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นางสาวกุลอัมรินทร์ ติระนนท์ ม.3 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ไฟสาธารณะ อบต.เกาะยาวน้อย ม.7 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างเหมาะบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขนายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านจัดสรร บริษัท เอ.เอส พร๊อพเพอตี้ จำกัด ม.1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสาพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า การประปาส่วนภูมิภาค เขต 4 (โครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเร่งด่วน บริเวณบ้านพรุจำปา) หมู่ที่ 3 ตำบลเทพกระษัตรีย์ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานย้ายเสาและหม้อแปลงนั่งร้าน บริษัท นภันต์ก่อสร้าง จำกัด ม.5 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท ศุภาลัย จำกัด (โครงการ ศุภาลัย พรีโม่ ศรีสุนทร) ม.3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายสมศักดิ์ กิติพราภรณ์ ม.1 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท เอ-อาร์เธอร์ แอดวานซ์ จำกัด ม.9 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ ใกล้แนวระบบจำหน่ายสายแรงสูง 33 เควี ในพื้นที่ กฟอ.ถลาง ตามวาระ จำนวน 3 แผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อขอจ้าง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟอ.ถลาง ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างเหมานิติบุคคลบริการรักษาความสะอาดสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อขอจ้างเหมาบุคคลภายนอกปักเสา พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายวันชัย ชักนำและพวก ม.1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อขอจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายการุณ โรมินทร์ ม.2 ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อขอจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายมานะ เศวตสุทธิศิริกุล ม.4 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อขอจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องงานปรับปรุงฯ สับเปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลง 160kVA บ้านพรุบอล ม.7 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อขอจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องงานปรับปรุงฯ สับเปลี่ยนเพิ่มขนาดหม้อแปลง 160kVA บ้านป่าทราย ม.7 ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อขอจ้างเหมาบุคคลภายนอก จ้างเหมาค่าแรงขุดหลุม/ปักเสาขนาด 12.20 เมตร งานก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ไลน์สายส่ง 115 เควี แยกอนุสาวรีย์-สฟฟ.ถลาง2 (ช่วงที่6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อขอจ้าง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าบ้านจัดสรร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) the plant ps76 ม.3 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อขอจ้าง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านจัดสรร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) พฤกษาวิลล์ 101 ม.8 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อขอจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านจัดสรร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ศุภาลัยเบลล่า ถลาง วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อขอจ้างก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายใต้ไลน์สายส่ง 115 เควี ไลน์สี่แยกอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-สถานีไฟฟ้าถลาง2 ช่วงที่ 1 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านจัดสรร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ศุภาลัย เบลล่า ถลาง ม.3 ต.เทพกระษัตรีย์ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านจัดสรร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) the plant ps76 หมู่ที่ 8 ต.เทพกระษัตรีย์ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
การจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านจัดสรร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) พฤกษาวิลล์ 101 หมู่ที่ 8 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อขอจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสาพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้านางสาวสุธาทิพย์ อธิษฐานรัตน์ ม.4 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อขอจ้างเหมาบุคคลภายนอกปักเสาพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมขนส่งอุปกรณ์ทางเรือเข้างาน งานขยายเขต นางสาวนิภา ทำนากล้า ม.4 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อขอจ้างเหมาบุคคลภายนอกปักเสาพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมขนส่งอุปกรณ์ทางเรือเข้างาน งานขยายเขต บ.ศรญา ดีเวลลอปเม้นท์ ม.4 ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อขอจ้างบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริเวณ ซอยในยาง 13/2 ม.1 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อขอจ้าง งานจ้างเหมาบุคคลภายนอก จ้างเหมาค่าแรงปักเสาและฝังสมอบก งานก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ไลน์สายส่ง 115 เควี แยกอนุสาวรีย์ - สฟฟ.ถลาง2 (ช่วงที่4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อขอจ้างเหมาบุคคลภายนอกปักเสาพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องงานขยายเขต บริษัท ไอเอเอฟอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างเหมาค่าแรงก่อสร้างระบบไฟฟ้า งานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่าย งานใต้ไลน์สายส่ง 115 เควี แยกอนุสาวรีย์ - สฟฟ.ถลาง2 (ช่วงที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อขอจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคาแบบเบ็ดเสร็จ ระบบจำหน่ายใต้ดินและจ้างค่าแรงก่อสร้างระบบจำหน่ายแบบเหนือดิน เพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) ม.1 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานขอจ้างเหมาบุคคลภายนอกปักเสาพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่าย นางสาวณัฐชานันท์ มุ่งวัฒนสมบัติ ม.7 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานขอซื้อขอจ้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านจัดสรร บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หมู่ 1 ต.ป่าคลอง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปักเสาพาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงไฟสาธารณะ ซอยโก้ตั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปักเสาาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท เอเลเฟ่น แซงซัวรี่ จำกัด หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปักเสาพาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท เอเลเฟ่น แซงซัวรี่ จำกัด หมู่ที่ ๒ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปักเสาพาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ ซอยโก้ตั้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาสำรวจสายสื่อสารและบันทึกข้อมูลลงในระบบ TAMS ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาสำรวจสายสื่อสารและบันทึกข้อมูลลงในระบบ TAMS ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลพิจารณาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายสายส่ง ๑๑๕ เควี,๓๓ เควี ในพื้นที่ กฟอ.ถลาง ตามวาระ จำนวน ๓ แผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายสายส่ง ๑๑๕ เควี,๓๓ เควี ในพื้นที่ กฟอ.ถลาง ตามวาระ จำนวน ๓ แผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง,แรงต่ำ ในพื้นที่ กฟอ.ถลาง ตามวาระ จำนวน ๓ แผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง,แรงต่ำ ในพื้นที่ กฟอ.ถลาง ตามวาระ จำนวน ๓ แผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาสำรวจสายสื่อสารและบันทึกข้อมูลลงในระบบ TAMS พื้นที่ กฟอ.ถลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาสำรวจสายสื่อสาร และบันทึกข้อมูลลงในระบบ TAMS พื้นที่ กฟอ.ถลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายในพื้นที่ กฟอ.ถลาง ตามวาระ จำนวน ๑ แผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายในพื้นที่ กฟอ.ถลาง ตามวาระ จำนวน ๑ แผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการปักเสา พาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมขนส่งพัสดุเข้าพื้นที่ งานขยายเขต น.ส.ขวัญใจ รักไทย หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการปักเสาพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆพร้อมขนส่งอุปกรณ์เข้างาน งานขยายเขตนายจิโรจ เก็บทรัพย์ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างรั้วลวดหนาม,ประตูลวดตาข่าย,ลงหินเบอร์ ๒ และระบบประปา ภายในสถานีไฟฟ้าถลาง ๓ (ชั่วคราว) ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ปักเสา พาดเสา และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมขนส่งพัสดุอุปกรณ์เข้างาน งานขยายเขต บริษํท ใจเย็น จำกัด หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างบุคคลภายนอกดำเนินการปักเสา พาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆพร้อมขนส่งอุปกรณ์เข้างาน งานขยายเขตนายนิโรจ เก็บทรัพย์ หมู่ที่ ๖ ต.เกาะยาวน้อย อ.เกาะยาว จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการปักเสาพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมขนส่งพสดุอุปกรณ์เข้างาน งานขยายเขต บริษัท ใจเย็น จำกัด หมู่ที่ ๗ ต.เกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการปักเสา พาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมขนส่งพัสดุเข้าพื้นที่ งานขยายเขต น.ส.ขวัญใจ รักไทย หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างรั้วลวดหนาม,ประตูลวดตาข่าย,ลงหินเบอร์ ๒ และระบบประปา ภายในสถานีไฟฟ้าถลาง ๓ (ชั่วคราว) ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปักเสาพาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมขนส่งอุปกรณ์เข้างาน งานขยายนายอนัน ทำนากล้า หมู่ที่ ๒ ต.เกาะยาวใหญ่ อ.เกาะยาว จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการพิจารณาจ้างบุคคลภายนอกปักเสาพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆที่เกี่ยงข้อง พร้อมขนส่งพัสดุเข้างาน เทศบาลตำบลพรุใน ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปักเสาพาดเสาและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมขนส่งพัสดุอุปกรณ์เข้างาน งานขยายเขต เทศบาลตำบลพรุใน ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างบุคคลภายนอกปักเสาพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมขนส่งพัสดุเข้างาน งานขยายเขต เทศบาลตำบลพรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการพิจารณาซื้อชุดเครื่องมือมาตรฐานสำหรับงานตัดต้นไม้ แผนกปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการพิจารณาจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ แผนกปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลพิจารณาซื้อชุดเครื่องมือมาตรฐานสำหรับตัดต้นไม้ แผนกปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ดำเนินการปักเสา พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ระบบ ๓๓ เควี งานย้ายแนวระบบจำหน่ายใต้ ๑๑๕ เควี แยกสนามบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการปักเสา พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง ระบบ ๓๓ เควี งานย้ายแนวระบบจำหน่ายใต้ ๑๑๕ เควี แยกสนามบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายในพื้นที่ กฟอ.ถลาง ตามวาระ จำนวน ๑ แผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซื้อจัดซื้อชุดเครื่องมือเครื่องใช้ แผนกปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ซื้อชุดเครื่องมือมาตรฐานสำหรับงานตัดต้นไม้ แผนกปฏิบัติการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง ประจำปี ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาบุคคบภายนอกปักเสาพาดสายและติดตั้งอถปกรณ์ประกอบต่่างๆที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขต หม้อแปลงเช่า บ.พฤกษาเรียลเอสเตท จก. หมู๋ที่ ๘ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายในพื้นที่ กฟอ.ถลาง ตามวาระ จำนวน ๑ แผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปักเสาพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขต หม้อแปลงเช่า บ.พฤกษาเรียลเอสเตท จก. หมู่ 8 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยวิธีตกลงราคา จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ในพื้นที่ กฟอ.ถลาง ตามวาระ จำนวน 5 งาน วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยวิธีตกลงราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย รองรับการก่อสร้างสายส่ง สถานีถลาง 1 - สถานีถลาง 2 ช่วงที่ 4 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยวิธีตกลงราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท เอสทีแอล แอสเสท จำกัด ม.5 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยวิธีตกลงราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่าย รองรับการก่อสร้างสายส่ง สถานีถลาง 1 - สถานีถลาง 2 ช่วงที่ 4 อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยวิธีตกลงราคา จ้างเหมาตัดต้นไม้ในพื้นที่ กฟอ.ถลาง ตามวาระ จำนวน 4 แผนงาน วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยวิธีตกลงราคา จัดซ่อมยกเครื่อง รถยนต์ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 80-6073 ภูเก็ต วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยวิธีตกลงราคา จ้างเหมาบุคลลภายนอกตัดต้นไม้ในพื้นที่ กฟอ.ถลาง ตามวาระ จำนวน 4 แผนงาน วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยวิธีตกลงราคา จ้างเหมาบุคลลภายนอกสำรวจสายสื่อสารโทรคมนาคมและบันทึกข้อมูลในระบบ TAMS วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยวิธีตกลงราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายสายส่ง 115kv, แรงสูง 33kv, แรงต่ำนอกไลน์แรงสูง จำนวน 4 แผนงาน วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ตกลงราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายสายส่ง 115KV แรงสูง 33KV แรงต่ำนอกไลน์แรงสูง จำนวน 4 แผนงาน โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยวิธีตกลงราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสาย ประกอบคอน คอร. ประกอบเหล็กฉาก ลูกถ้วยและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะพร้อมโคมไฟ สายนาใน-ป่าครองชีพ 1 ม.9 ต.เทพฯ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยวิธีตกลงราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายสายส่ง 115kv, 33kv, และแรงต่ำนอกไลน์แรงสูง จำนวน 5 แผนงาน วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยวิธีตกลงราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่าย นายดำ แซ่หลิม ม.7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเรื่อง ตกลงราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท เอสที แอล แอสเตท จำกัด หมู่ 5 ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่องตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายดำ แซ่หลิม หมู่ 7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่องตกลงราคา เลขที่ ต.2 ถล.(ปบ.)002/2560 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง แรงต่ำนอกไลน์ ตามวาระ จำนวน 4 แผนงาน โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยวิธีตกลงราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสายประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ บ้านบางขาม-ควนตาแท่น ม.2 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยวิธีตกลงราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสาย ประกอบคอน คอร. ประกอบเหล็กฉาก ลูกถ้วยและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องงานขยายเขตไฟสาธารณะพร้อมไฟส่องสว่าง ถนนโรงเรียนสายเก่า ม.3 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยวิธีตกลงราคา จ้างเหมาเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายรายครั้งคราว จำนวน 4 งาน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเรื่องตกลงราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟสาธารณะพร้อมไฟฟ้าส่องส่วาง ถนนสายโรงเรียนเก่า หมู่ 3 ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศเรื่องตกลงราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอก ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ครัวเรื่องไม่มีไฟฟ้าใช้ บ้านบางขาม-ควนตาแท่น หมู่ 2 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่องตกลงราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสายประกอบคอน คอร ประกอบเหล็กฉาก ลูกถ้วยและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยตาพร่าง ม.4 ต.เทพกษัตรีย์ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่องตกลงราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยงานพิศ หมู่ 9 ต.เทพกษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยวิธีตกลงราคา จ้างเหมาะเอกชนตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายสายส่ง ตามวาระ จำนวน 4 งาน วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่องตกลงราคา เลขที่ ต.2 ถล.(ปบ.) 001/2560 จ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้ระบบจำหน่ายแรงสูง แรงต่ีำ ตามวาระ จำนวน 4 แผนงาน โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้าง การเหมาจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ของ กฟอ.ถล กรณีงานติดตั้งมิเตอร์ใหม่ งานสับเปลี่ยน ย้ายจุดติดตั้ง งานถอนคือเลิกใช้ไฟ และงานเพิ่ม ลดขนาดมิเตอร์ โดยวิธีสอบราคา วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสาย ประกอบ คอร. ประกอบ เหล็กฉาก ลูกถ้วย และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านจัดสรร บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสาย ประกอบ คอร. ประกอบ เหล็กฉาก ลูกถ้วย และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านจัดสรร บริษัท คนบ้านเรา จำกัด ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์ กฟภ. ของ กฟอ.ถลาง กรณีงานติดตั้ง สับเปลี่ยน ย้ายจุดติดตั้ง และถอนคืนมิเตอร์ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมทำสีใหม่ทั้งคันของรถยนต์ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน บข 550 ภูเก็ต โดยวิธีตกลง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสาย ประกอบคอน คอร. ประกอบเหล็กฉาก ลูกถ้วย และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขคบ้านจัดสรร บริษัท เจเคภูเก็ต พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ม.8 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสาย ประกอบ คอร. ประกอบ เหล็กฉาก ลูกถ้วย และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยใต้ตีน หมู่ที่4 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีตกลง วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้าง เหมาทำความสะอาดสำนักงาน กฟอ.ถลาง ประจำปี 2559 โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกโดยวิธีสอบราคาแบบเบ็ดเสร็จ (TRUN KEY) งานก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดิน บริษัทโบ๊ทลากูน จำกัด หมู่ที่1 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (โครงการโบ๊ทอเวนิว 3 ) วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสาย ประกอบ คอร. ประกอบ เหล็กฉาก ลูกถ้วย และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท เพิร์ล ไอซ์แลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด หมู่ที่6 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีตกลง วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องสอบราคาจ้างเหมานิติบุคคลทั่วไปรักษาความปลอดภัย อาคาร และทรัพย์สินสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง ประจำปี 2559 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสาย ประกอบ คอร. ประกอบ เหล็กฉาก ลูกถ้วย และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ที่ดินแบ่งขาย นายสหวัฒน์ พงศ์สว่างพร หมู่ที่8 ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสาย ประกอบ คอร. ประกอบ เหล็กฉาก ลูกถ้วย และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ซอยบางหนาว หมู่ที่9 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีตกลง วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำรั้วล้อม Riser Ploe จุดขึ้น-ลง เคเบิ้ลใต้น้ำไปยังเกาะนาคาใหญ่ โดยวิธีตกลงราคา วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องสอบราคาจ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่าย กฟภ. แบบครบวงจรในพื้นที่รับผิดชอบของ กฟอ.ถลาง ประจำปี 2558 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสาย ประกอบคอน คอร. ประกอบเหล็กฉาก ลูกถ้วย งานก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านจัดสรร บริษัท คนบ้านเรา จำกัด(โครงการภูเก็ตวิลล่าถลาง) ม.1 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกก่อสร้างระบบจำหน่ายแบบเบ็ดเสร็จ(TURN KEY) บริษัท บลูฮอริซั่น ดีเวลลอปเม้น จำกัด หมู่ที่5 ตำบลกมลา อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบจำหน่ายใต้ดินในโครงการ แบบเบ็ดเสร็จ(TURN KEY) และงานก่อสร้างระบบจำหน่ายแบบโอเวอร์เฮดในโครงการ งานขยายเขตระบบจำหน่ายโครงการพนาสนธิ์ปาร์ควิล(บางโจ) ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสาย ประกอบคอน คอร. ประกอบเหล็กฉาก ลูกถ้วย และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท อนัญดา กะตะ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ม.4 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสาย ประกอบคอน คอร. ประกอบเหล็กฉาก ลูกถ้วย และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านจัดสรร บริษัท อโนชาดีเวลลอฟเม้นท์ จำกัด ม.5 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงาน กฟอ.ถลาง ประจำปี 2558 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด