ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศซื้อพัสดุขาดแคลน งบโครงการ ที่ คพจ.1 จำนวน 1 รายการ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
ประกาศซื้อพัสดุขาดแคลน งบโครงการ ที่ คพจ.1 จำนวน 1 รายการ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  ... อ่านต่อ
เดือน มกราคม 2566 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 
เดือน ธันวาคม 2565 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
เดือน พฤศจิกายน 2565 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
เดือน ตุลาคม 2565 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
เดือน กันยายน 2565 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565 
ประกาศจ้างเหมาตัด-ต่อมิเตอร์ กรณีงดจ่ายกระแสไฟฟ้าค้างชำระ ประจำปี 2565 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างตัวแทนหรือผู้รับจ้างแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าผ่านโปรแกรมระบบหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ประจำปี 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
เดือน มิถุนายน 2565 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโรงซ่อมหม้อแปลง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
เดือน เมษายน 2565 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 
ประกาศจัดซื้ออาคารสำนักงานสำเร็จรูปที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอเขาคิชฌกูฏ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 
เดือน มกราคม 2565 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
ประกาศจ้างเหมารักษาความสะอาด สำนักงานคลังพัสดุ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศซื้อลูกถ้วยพินโพสท์ จำนวน 1,900 ลูก วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศซื้อหม้อแปลง ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 12 เครื่อง วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างติดตั้งแผ่นบานเกล็ดเหล็กโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ ที่คลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างติดตั้งแผ่นบานเกล็ดเหล็กโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ ที่คลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี บ้านทุ่งจันดำ-ปั้มเจริญเมือง (ฝั่งขวา) ตอนที่ 1 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
เดือน ตุลาคม 2564 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
เดือน กันยายน 2564 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 
เดือน สิงหาคม 2564 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
เดือน กรกฎาคม 2564 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
เดือน มิถุนายน 2564 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงซ่อมหม้อแปลง ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
เดือน เมษายน 2564 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 
เดือน มีนาคม 2564 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
ประกาศการจ้างบริการจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนก่อนการงดจ่ายค่าไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้า (e-Bidding) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
เดือน มกราคม 2564 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 
ประกวศจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยสูง 2 ชั้น เสาธง, รั้ว, ถนน และทางเท้าบล็อกปูพื้นสำเร็จรูป ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยหนองคล้า จังหวัดจันทบุรี วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาบริการติดตั้งชั้นวางและจัดเรียงพัสดุ ที่คลังพัสดุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างก่อสร้างอาคารการไฟฟ้าสาขาย่อย สูง 2 ชั้น (เคาน์เตอร์ด้านขวา) ถนน-ลาน คสล.และอื่นๆ ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอเขาคิชฌกูฏ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน พฤศจิกายน 2563 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
เดือน ตุลาคม 2563 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่คลังพัสดุจันทบุรี วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน สิงหาคม 2563 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 
เดือน กรกฎาคม 2563 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
เดือน มิถุนายน 2563 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
เดือน พฤษภาคม 2563 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน มีนาคม 2563 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ประกาศจ้างก่อสร้างงานถมดินบดอัดแน่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยบ้านเตาหม้อ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เดือน มกราคม 2563 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 
เดือน ธันวาคม 2562 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
ประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดินเพิ่มเติม ก่อสรา้งอาคารสำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อยสูง 2 ชั้น ถนน-ลาน คสล. และทางเท้าบล็อกปูพื้นสำเร็จรูป วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุพร้อมสำนักงาน ถนน-ลาน คสล. และรางระบายน้ำ ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เดือน กันยายน 2562 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานพัสดุ การไฟฟ้าส้วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
เดือน กรกฎาคม 2562 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
เดือน มิถุนายน 2562 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
เดือน พฤษภาคม 2562 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
เดือน เมษายน 2562 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 
เดือน มีนาคม 2562 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 
เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
เดือน มกราคม 2562 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 
เดือน ธันวาคม 2561 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
เดือน พฤศจิกายน 2561 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
เดือน ตุลาคม 2561 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
ประกาศจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานแบบ Knowdown การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยบ้านเตาหม้อ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในและครุภัณฑ์และงานครุภัณฑ์ ศูนย์บริการลูกค้า PEA Front Office การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือน สิงหาคม 2561 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
เดือน กรกฎาคม 2561 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาปรับปรุงที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงาน ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี (e-bidding) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศก่อสร้างหลังคาคุมลานพัสดุ กฟจ.จันทบุรี วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือน มีนาคม 2561 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 
เดือน กุมภาพันธ์ 2561 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธี e-bidding วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
ประกาศจ้างเหมาตัด-กลับ, ปลดสาย-ต่อสายมิเตอร์ กฟจ.จันทบุรี ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศซื้อสายเคเบิ้ลอากาศ 22 เควี 185 ต.มม. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งมิเตอร์ใหม่ถาวร-ชั้วคราว, ลด-เพิ่มขนาด และสับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุดกรณีใช้ไฟเกินให้กับผู้ใช้ไฟ หรือดำเนินการเกี่ยวกับมิเตอร์ ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี (e-bidding) วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
เดือน พฤศจิกายน 2560 ไม่มีการประกวดราคา สอบราคา วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
เดือน ธันวาคม 2560 ไม่มีการประกวดราคา สอบราคา วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคาสำรวจสายสื่อสารและบันทึกข้อมูลลงในระบบ TAMS จำนวน 65 เส้นทาง เสา 5584 ต้น วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อทรายหยาบน้ำจืด จำนวน 1,500 ลบ.ม. วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 (ชนิดผง) จำนวน 279,000 กก. วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อหินย่อยเบอร์ 1 พิเศษ จำนวน 1,600 ลบ.ม. วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องสุขาภายในอาคารสำนักงาน จำนวน 4 ชั้น วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเหมาก่อสร้างงานแบบ Knockdown ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อหินย่อยเบอร์ 1 พิเศษ 1,660 ลบ.ม. วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงเสริมระบบจำหน่ายงาน ซอยเจดีย์ - ศอยรักศักดิ์ชมูล (ตอน 2) วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อทรายหยาบน้ำจืด 1,680 ลบ.ม. วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เดือน มิถุนายน 2560 ไม่มีการประกวดราคา สอบราคา วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
ประกาศสอบราคาจัดซื้อหินย่อยเบอร์ 1 พิเศษ จำนวน 1,600 ลบ.ม. วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 (ชนิดผง) (ครั้งที่ 2) จำนวน 260,000 กก. วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม ขนาด 3.20x5.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอมะขาม วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม ขนาด 3.20x5.00 เมตร จำนวน 1 หลัง ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอเขาคิชฌกูฏ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสำรวจสายสื่อสารและนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารโทรคมนาคมลงในระบบ TAMS จำนวน 5,484 ต้น วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อหินย่อยเบอร์ 1 พิเศษ จำนวน 1,550 ลบ.ม. วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ดำเนินการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า (ตัดกลับ-ต่อกลับมิเตอร์ปลดและต่อสายเทอร์มินอลมิเตอร์) ในพื้นยที่อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเหล็กข้ออ้อย ขนาด 16 มม. จำนวน 4,500 เส้น วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อทรายหยาบน้ำจืด จำนวน 1,675 ลบ.ม. วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน ปี 2560 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อหินย่อยเบอร์ 1 พิเศษ จำนวน 1,600 ลบ.ม. วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเหล็กข้ออ้อย ขนาด 16 มม. จำนวน 2,200 เส้น วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อลวดเหล็กกล้าแรงดึงสูงขนาด 5 มม. จำนวน 22,000 กก. วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร, งานตกแต่งภายใน และงานครุภัณพ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาลวดเหล็กกล้าแรงดึงสูงขนาด 5 มม. จำนวน 22,000 กก. วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุกลุ่ม Overhead Ground Wire Herdware 4 รายการ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อทรายหยาบน้ำจืด จำนวน 1,500 ลบ.ม. วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อหินย่อยเบอร์ 1 พิเศษ จำนวน 1,600 ลบ.ม. วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อลวดเหล็กกล้า สำหรับงานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 5 มม. จำนวน 13,000 กก. วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อทรายหยาบน้ำจืด จำนวน 1,290 ลบ.ม. วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อลวดเหล็กกล้า สำหรับงานคอนกรีตอัตแรงขนาด 4 มม. จำนวน 37,000 กก. วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสสอบราคาจัดซื้อลวดเหล็กกล้า สำหรับงานคอนกรีตอัดแรงขนาด 4 มม. จำนวน 30,000 กก. วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 จัดซื้อลวดเหล็กกล้า สำหรับงานคอนกรีตอัดแรงขนาด 4 มม. จำนวน 30,000 กก. ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก และป้ายชื่อสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกมาตรฐาน และรื้อถอนรั้วลวดหนามเดิม การไฟฟ้าสาวนภูมิภาคสาขาอำเภอแหลมสิงห์ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อหินย่อยเบอร์ 1 พิเศษ จำนวน 1,600 ลบ.ม. วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อลวดเหล็กกล้า สำหรับงานคอนกรีตอัดแรงขนาด 5 มม. จำนวน 19,000 กก. วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประตู-รั้วลวดตาข่าย และป้ายชื่อสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอเขาคิชฌกูฏ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประตู-รั้วลวดตาข่าย รั้วลวดหนาม และป้ายชื่อสำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภุมิภาคสาขาย่อยอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อลวดเหล็กกล้า สำหรับงานคอนกรีตอัดแรงขนาด 5 มม. จำนวน 44,000 กก. วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเหล็กข้ออ้อยขนาด 16 มม. จำนวน 5,600 เส้น วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อหินย่อย เบอร์ 1 พิเศษ จำนวน 1,550 ลบ.ม. วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อทรายหยาบน้ำจืด จำนวน 1,500 ลบ.ม. วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก ดำเนินการงดจ่ายกระแสไฟฟ้า (ตัดกลับ-ต่อกลับมิเตอร์ ปลดและต่สายเทอร์มินอลมิเตอร์) กรณีค้างชำระกระแสไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรี วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อทรายหยาบน้ำจืด จำนวน 1,700 ลบ.ม. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อคอนเหล็กเคลือบฉนวนและอุปกรณ์ประกอบติดตั้ง วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อหินย่อยเบอร์ 1 พิเศษ จำนวน 1,700 ลบ.ม. เพื่อใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ที่ ผรค.จบ. วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ประกาศสอบราคาจัดซื้อหินย่อยเบอร์ 1 พิเศษ จำนวน 1,700 ลบ.ม. เพื่อใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ที่ ผรค.จบ. ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อหม้อแปลง 1,3 เฟส ขาดแคลน 2 รายการ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อหม้อแปลง 1,3 เฟส ขาดแคลน 2 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน และคลังพัสดุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน และคลังพัสดุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยแผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยแผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อเหล็กอ้อยขนาด 12 มม. เพื่อใช้การผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตจันทบุรี วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อเหล็กอ้อยขนาด 12 มม. เพื่อใช้การผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตจันทบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์สำรอง safety Stock 3 รายการ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์สำรอง safety Stock 3 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์สำรองแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 5 รายการ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์สำรองแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง 5 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส จำนวน 69 เครื่อง 3 เฟส จำนวน 65 เครื่อง วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส จำนวน 69 เครื่อง 3 เฟส จำนวน 65 เครื่อง ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจ้งเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตประเภทเสาคอร. 22 ม. วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจ้งเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตประเภทเสาคอร. 22 ม. ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อหม้อแปลง 3 เฟสขาดแคลน 1 รายการ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อหม้อแปลง 3 เฟสขาดแคลน 1 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อเหล็กข้ออ้อย ขานาด 16 มม. จำนวน 1,500.- เส้น เพื่อใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตจันทบุรี วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 จัดซื้อเหล็กข้ออ้อย ขานาด 16 มม. จำนวน 1,500.- เส้น เพื่อใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตจันทบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ 2 รายการ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2558 จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ 2 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อทรายหยาบน้ำจืด จำนวน 1,500 ลบ.ม. เพื่อใช้การผลิดภัณฑ์คอนกรีตที่ ผรค.กฟจ.จบ. วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ประกาศสอบราคาจัดซื้อทรายหยาบน้ำจืด จำนวน 1,500 ลบ.ม. เพื่อใช้การผลิดภัณฑ์คอนกรีตที่ ผรค.กฟจ.จบ. ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อเหล็กเส้นกลมขนาด 12 มม.PB 12 จำนวน 1,000 เส้น เพื่อให้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ที่แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตจันทบุรี วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558 จัดซื้อเหล็กเส้นกลมขนาด 12 มม.PB 12 จำนวน 1,000 เส้น เพื่อให้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ที่แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตจันทบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ 3 งาน วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจ้างเหมา ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ 3 งาน 1.บริเวณไลน์แยกบ้านจันตาแป๊ะ 2.บริเวณไลน์แยกบ้านคลองชีพ ตำบลวังแซ้ม ไลน์แยกบ้านลุดใจ 3. จากสี่แยกเขาไร่ยาถึงปลายสายฝั่งขวามือเฉพาะไลน์แมน วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ 3 งาน 1.บริเวณไลน์แยกบ้านจันตาแป๊ะ 2.บริเวณไลน์แยกบ้านคลองชีพ ตำบลวังแซ้ม ไลน์แยกบ้านลุดใจ 3. จากสี่แยกเขาไร่ยาถึงปลายสายฝั่งขวามือเฉพาะไลน์แมน ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกต้ดต้นไม้ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกต้ดต้นไม้ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อหม้อแปลง 3 เฟสขาดแคลน 1 รายการ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558 จัดซื้อหม้อแปลง 3 เฟสขาดแคลน 1 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์สำรอง safety stock 2 รายการ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์สำรอง safety stock 2 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อหม้อแปลง 3 เฟสขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ 2 รายการ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อหม้อแปลง 3 เฟสขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ 2 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์สำรอง safety stock 3 รายการ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์สำรอง safety stock 3 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อหม้อแปลงฯสำรอง safety stock 1 รายการ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อหม้อแปลงฯสำรอง safety stock 1 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ติดตั้งมิเตอร์จุดแบ่งแดน กฟฟ.ท่าใหม่ - กฟจ.จันทบุรี 3 รายการ 4 กันยายน 2558 ถึง 4 กันยายน 2558 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ติดตั้งมิเตอร์จุดแบ่งแดน กฟฟ.ท่าใหม่ - กฟจ.จันทบุรี 3 รายการ 4 กันยายน 2558 ถึง 4 กันยายน 2558 ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา จัดซื้ออุปกรณ์สำรอง safety Stock 6 รายการ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคา จัดซื้ออุปกรณ์สำรอง safety Stock 6 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ติดตั้งมิเตอร์จุดแบ่งแดน กฟจ.จันทบุรี-กฟส.แหลมสิงห์ 3 รายการ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ติดตั้งมิเตอร์จุดแบ่งแดน ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อหม้อแปลง 3 เฟส ขาดแคลน 1 รายการ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อหม้อแปลง 3 เฟส ขาดแคลน 1 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์สำรอง safety stock 3 รายการ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์สำรอง safety stock 3 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศสอบการจัดซื้อเหล็กข้ออ้อยขนาด 16 มม. วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ประกาศสอบการจัดซื้อเหล็กข้ออ้อยขนาด 16 มม. ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อทราบหยาบน้ำจืด จำนวน 1,500 ลบ.ม. เพื่อใช้ในการผลิดภัณฑ์คอนกรีต ที่ ผรค.จบ. วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ประกาศสอบราคาจัดซื้อทราบหยาบน้ำจืด จำนวน 1,500 ลบ.ม. เพื่อใช้ในการผลิดภัณฑ์คอนกรีต ที่ ผรค.จบ. ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อลวดเหล็กแรงดึงสูงขนาด 5 มม. จำนวน 25,000 กก. เพื่อใช้ในการผลิด ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผรค.กฟจ.จบ. วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ประกาศสอบราคาจัดซื้อลวดเหล็กแรงดึงสูงขนาด 5 มม. จำนวน 25,000 กก. เพื่อใช้ในการผลิด ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผรค.กฟจ.จบ. ... อ่านต่อ
ประกาศจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์สำรอง safety stock 2 รายการ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ประกาศจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์สำรอง safety stock 2 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อหม้อแปลงฯ สำรอง SAFETY STOCK 1 รายการ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อหม้อแปลงฯ สำรอง SAFETY STOCK 1 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน งบ โครงการ 5 รายการ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน งบ โครงการ 5 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลน 1 รายการ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลน 1 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อหม้อแปลง 3 เฟส ขาดแคลน 1 รายการ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อหม้อแปลง 3 เฟส ขาดแคลน 1 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตประเภท เสาคอร. 22 ม. จากผรค.จบ.ไปยังงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี สฟฟ.ปิ่นทอง 2 ชั่วคราว จ.ชลบุรี จำนวน 50 ต้น วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตประเภท เสาคอร.. 22 ม. จากผรค.จบ.ไปยังงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี สฟฟ.ปิ่นทอง 2 ชั่วคราว จ.ชลบุรี จำนวน 50 ต้น ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาการจัดซื้อหินย่อย เบอร์ 1 พิเศษ โดยวิธีสอบราคา วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ประกาศสอบราคาการจัดซื้อหินย่อย เบอร์ 1 พิเศษ โดยวิธีสอบราคา ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน กฟย.มะขาม จ.จันทบุรี (รูปแบบน๊อคดาวน์) ครั้งที่ 2 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงาน กฟย.มะขาม จ.จันทบุรี (รูปแบบน๊อคดาวน์) ครั้งที่ 2 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 ชนิดผง คุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 400,000 กก. เพื่อใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผรค.กฟจ.จบ. วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ประกาศสอบราคาจัดซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 ชนิดผง คุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน 400,000 กก. เพื่อใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผรค.กฟจ.จบ. ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อยางรถยนต์ เรเดียล ขนาด 1200-20 ดอกเรียม ผ้าใบ 16 ชั้น พร้มยางในยางของรอบ จำนวน 10 ชุด วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อยางรถยนต์ เรเดียล ขนาด 1200-20 ดอกเรียม ผ้าใบ 16 ชั้น พร้มยางในยางของรอบ จำนวน 10 ชุด ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตประเภท ฐานคอนกรีตชนิดปิดเล็ก จาก ผรค.จบ.กกค.(ก.2) ไปยังงาน สฟ.พานทอง 2 ถึง สฟ.บ้านบึง 2 ในพื้นที่ กฟอ.พานทอง จำนวน 100 ฐาน วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตประเภท ฐานคอนกรีตชนิดปิดเล็ก จาก ผรค.จบ.กกค.(ก.2) ไปยังงาน สฟ.พานทอง 2 ถึง สฟ.บ้านบึง 2 ในพื้นที่ กฟอ.พานทอง จำนวน 100 ฐาน ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์สำรอง งบ safety stock 6 รายการ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์สำรอง งบ safety stock 6 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อลวดเหล็กแรงดึงสูง ขนาด 5 มม. (มอก.95-2540) จำนวน 20,000 กก. เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผรค.กฟจ.จบ. วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ประกาศสอบราคาจัดซื้อลวดเหล็กแรงดึงสูง ขนาด 5 มม. (มอก.95-2540) จำนวน 20,000 กก. เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผรค.กฟจ.จบ. ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อทราบหยาบน้ำจืด จำนวน 1,500 ลบ.ม. เพื่อใช้ในการผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ ผรค.กฟจ.จบ. วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ประกาศสอบราคาจัดซื้อทราบหยาบน้ำจืด จำนวน 1,500 ลบ.ม. เพื่อใช้ในการผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ ผรค.กฟจ.จบ. ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตประเภท 12.20 ม.จาก ผรค.จบ.กกค.(ก.2) ไปยังงานก่อสร้างระบบจำหน่าย 22 เควี บริเวณ สวนจำปาทิพย์ ตอนที่ 3 ถึง บ้านโพธิ์ ในพื้นที่ กฟอ.สอยดาว จำนวน 240 ต้น วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคา จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตประเภท 12.20 ม.จาก ผรค.จบ.กกค.(ก.2) ไปยังงานก่อสร้างระบบจำหน่าย 22 เควี บริเวณ สวนจำปาทิพย์ ตอนที่ 3 ถึง บ้านโพธิ์ ในพื้นที่ กฟอ.สอยดาว จำนวน 240 ต้น ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน กฟย.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี รูปแบบน็อคดาวน์ ส่วนที่คงเหลือการก่อสร้าง วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน กฟย.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี รูปแบบน็อคดาวน์ ส่วนที่คงเหลือการก่อสร้าง ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลน ชุดโคมไฟ 3 รายการ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจัดซื้ออุปกรณ์ขาดแคลน ชุดโคมไฟ 3 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาซื้อลวดเหล็กกล้า สำหรับงานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 5 มม. จำนวน 20,000 กก. วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ประกาศสอบราคาซื้อลวดเหล็กกล้า สำหรับงานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 4 มม. ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อหินย่อยเบอร์ 1 พิเศษ จำนวน 1,650 ลบ.ม. เพื่อใช้ในการผลิดภัณฑ์คอนกรีตที่ ผรค.กฟจ.จบ. วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558 ประกาศสอบราคาจัดซื้อหินย่อยเบอร์ 1 พิเศษ จำนวน 1,650 ลบ.ม. เพื่อใช้ในการผลิดภัณฑ์คอนกรีตที่ ผรค.กฟจ.จบ. ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์สำรองแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 3 รายการ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์สำรองแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง จำนวน 3 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำรอง Safety stock จำนวน 2 รายการ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำรอง Safety stock จำนวน 2 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ safety stock 14 รายการ วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2558 ประกาศสอบราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ safety stock 14 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ 3 งาน 1. บริเวณจากสี่แยกเขาไร่ยาถนนบำราศนราดูร ถึงป้อมชากไทยและไลน์แยกแรงสูงทั้งหมด 2. บริเวณจากสี่แยกเขาไร่ยาถนนรักศักดิ์ชมูล ถึงสามเหลื่ยมทุ่งนาเชยทั้งสองผั่ง และไลน์แยกแรงสูงทั้งหมด 3. บริเวณสามแยกปั๊มศักดิ์ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ 3 งาน 1. บริเวณจากสี่แยกเขาไร่ยาถนนบำราศนราดูร ถึงป้อมชากไทยและไลน์แยกแรงสูงทั้งหมด 2. บริเวณจากสี่แยกเขาไร่ยาถนนรักศักดิ์ชมูล ถึงสามเหลื่ยมทุ่งนาเชยทั้งสองผั่ง และไลน์แยกแรงสูงทั้งหมด 3. บริเวณสามแยกปั๊มศักดิ์ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ 3 งาน บริเวณไลน์แยกบ้านตันตาแป๊ะ 2. บริเวณแยกบ้านคลองชีพ ตำบลวังแซ้ม ไลน์แยกบ้านสุขใจ - วังแจง และไลน์แยกบ้านสุขใจ - ชำตาเรือง 3. จากสี่แยกเขาไร่ยาถึงปลายสายฝั่งขวามือเฉพาะไลน์ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ 3 งาน บริเวณไลน์แยกบ้านตันตาแป๊ะ 2. บริเวณแยกบ้านคลองชีพ ตำบลวังแซ้ม ไลน์แยกบ้านสุขใจ - วังแจง และไลน์แยกบ้านสุขใจ - ชำตาเรือง 3. จากสี่แยกเขาไร่ยาถึงปลายสายฝั่งขวามือเฉพาะไลน์ ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ 2 งาน 1. บริเวณหลัง CTAR-01 จากป้อมชากไทย ถึงเฉพาะไลม์เมนและไลน์แยกไม่มีดร็อฟคุมไลน์หมู่ 8 2. บริเวณไลน์วัดทุ่งสะพาน ไลน์หลังวัดกระทิง ซอยผู้ใหญ่ทิ้ง ซอยรีสอร์ท ซอยน้ำตกกระทิง ซอยผู้ใหญ่สนาม ไลน์บ้านพลวง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ 2 งาน 1. บริเวณหลัง CTAR-01 จากป้อมชากไทย ถึงเฉพาะไลม์เมนและไลน์แยกไม่มีดร็อฟคุมไลน์หมู่ 8 2. บริเวณไลน์วัดทุ่งสะพาน ไลน์หลังวัดกระทิง ซอยผู้ใหญ่ทิ้ง ซอยรีสอร์ท ซอยน้ำตกกระทิง ซอยผู้ใหญ่สนาม ไลน์บ้านพลวง ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ 2 งาน บริเวณไลน์ถนนบ้านอ่างคีรีถึงจุดแบ่งเขต กฟอ.ขลุง และไลน์แยกทั้งหมด 2. บริเวณไลน์แยกบ้านบ่อเวฬุ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ 2 งาน บริเวณไลน์ถนนบ้านอ่างคีรีถึงจุดแบ่งเขต กฟอ.ขลุง และไลน์แยกทั้งหมด 2. บริเวณไลน์แยกบ้านบ่อเวฬุ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ 3 งาน 1. บริเวณถนนจันทบุรี -สระแก้วตั้งแต่แยกปากแซง ถึง ตชด.มะขาม เฉพาะไลน์แยก 2. บริเวรไลน์แยก หมู่ 5 หมู่ 8 ตำบลปัถวี 3.บริเวณไลน์แยกบ้านมะทาย ไลน์แยกบ้านทับนคร วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ 3 งาน 1. บริเวณถนนจันทบุรี -สระแก้วตั้งแต่แยกปากแซง ถึง ตชด.มะขาม เฉพาะไลน์แยก 2. บริเวรไลน์แยก หมู่ 5 หมู่ 8 ตำบลปัถวี 3.บริเวณไลน์แยกบ้านมะทาย ไลน์แยกบ้านทับนคร ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ 3 งาน 1. บริเวณบ้านท่าหลวง - น้ำรัก ตำบลวังแซ้ม 2. บริเวณไลน์บ้านวังแซ้ม 3. บริเวณไลน์บ้านอกพก ตำบลฉมันอำเภอมะขาม วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 ประกาศจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้ 3 งาน 1. บริเวณบ้านท่าหลวง - น้ำรัก ตำบลวังแซ้ม 2. บริเวณไลน์บ้านวังแซ้ม 3. บริเวณไลน์บ้านอกพก ตำบลฉมันอำเภอมะขาม ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกตัดต้นไม้3 งาน 1.บริเวณจากแยกขุนจันท์เข้าวัดจันทนารามถึงสี่แยกพระยาตรังและไลน์แยกทั้่งหมดรวมถึงในอำเภอเมือง 2. บริเวณจากสี่แยกพระยาตรังถึงจุดแบ่งเขต กฟส.ทม.แนวถนนตากสินเลนส์คู่ถึงสี่แยก กฟจ.จบ. 3.บริเวณแยกอีสเทอร์ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558 3 งาน 1.บริเวณจากแยกขุนจันท์เข้าวัดจันทนารามถึงสี่แยกพระยาตรังและไลน์แยกทั้่งหมดรวมถึงในอำเภอเมือง 2. บริเวณจากสี่แยกพระยาตรังถึงจุดแบ่งเขต กฟส.ทม.แนวถนนตากสินเลนส์คู่ถึงสี่แยก กฟจ.จบ. 3.บริเวณแยกอีสเทอร์ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตประเภท เสา คอร.22 ม. จาก ผผค.กกค.(ก.2) ไปยังงาน 115 เควี สฟ.ปลวกแดง 5 (ลานไก) - สฟ.เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง จำนวน 71 ตัน วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตประเภท เสา คอร.22 ม. จาก ผผค.กกค.(ก.2) ไปยังงาน 115 เควี สฟ.ปลวกแดง 5 (ลานไก) - สฟ.เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง จำนวน 71 ตัน ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อทรายหยาบน้ำจืด จำนวน 1,470 ลบ.ม. เพื้อใช้งาน ผรค.จบ. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ประกาศสอบราคาจัดซื้อทรายหยาบน้ำจืด จำนวน 1,470 ลบ.ม. เพื้อใช้งาน ผรค.จบ. ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ (ธุรกิจเสริม) 2 รายการ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ (ธุรกิจเสริม) 2 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์สำรอง Safety stock จำนวน 1 รายการ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์สำรอง Safety stock จำนวน 1 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อหม้อแปลงผู้ใช้ไฟ (ธุรกิจเสริม) 2 รายการ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อหม้อแปลงผู้ใช้ไฟ (ธุรกิจเสริม) 2 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 ชนิดผง จำนวน 300,000 กก. เพื่อใช้ในการผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ ผผค.กกค.(ก.2) วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ประกาศสอบราคาจัดซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 ชนิดผง จำนวน 300,000 กก. เพื่อใช้ในการผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ ผผค.กกค.(ก.2) ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์สำรอง Safety stock จำนวน 1 รายการ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์สำรอง Safety stock จำนวน 1 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคา จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์สำรอง Safety stock จำนวน 1 รายการ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคา จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์สำรอง Safety stock จำนวน 1 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์ขนาด 1 ตัน 4 ประตู แบบ Doubie cab ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์ธรรมดา พร้อมหลังคาครอบกระบะท้ายเสมอตัวรถ เครื่องยนต์ดีเซล ความจุกระบอกสูบไม่น้ยกว่า 2,400 ซีซ๊ ใช้งานประจำแผนกบัญชีและประมวลผล กฟส.ขลุง วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558 ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์ขนาด 1 ตัน 4 ประตู แบบ Doubie cab ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์ธรรมดา พร้อมหลังคาครอบกระบะท้ายเสมอตัวรถ เครื่องยนต์ดีเซล ความจุกระบอกสูบไม่น้ยกว่า 2,400 ซีซ๊ ใช้งานประจำแผนกบัญชีและประมวลผล กฟส.ขลุง ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์สำรอง Safety stock 1 รายการ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์สำรอง Safety stock 1 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ (ธุรกิจเสริม) 2 รายการ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อหม้อแปลง งบผู้ใช้ไฟ (ธุรกิจเสริม) 2 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ 1 รายการ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ 1 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์สำรอง Safety stock 4 รายการ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์สำรอง Safety stock 4 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาตัดกลับ - ต่อกลับ ปลด และต่อสายเทอรืมินอลกรณีงดจ่ายไฟจากการค้างชำระค่ากระแสไฟฟ้า พื้นที่ กฟย.มะขาม จ.จันทบุรี ประจำปี 2558 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 จ้างเหมาตัดกลับ - ต่อกลับ ปลด และต่อสายเทอรืมินอลกรณีงดจ่ายไฟจากการค้างชำระค่ากระแสไฟฟ้า พื้นที่ กฟย.มะขาม จ.จันทบุรี ประจำปี 2558 ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจัดซื้อหม้อแปลง SAFETY STOCK 1 รายการ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจัดซื้อหม้อแปลง SAFETY STOCK 1 รายการ ... อ่านต่อ
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้ง เพิ่มลดขนาด และสับเปลี่ยนมิเตอร์พื้นที่เขต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558 ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้ง เพิ่มลดขนาด และสับเปลี่ยนมิเตอร์พื้นที่เขต อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจัดซื้อหินย่อย เบอร์ 1 พิเศษ จำนวน 1,700 ลบ.ม. เพื่อใช้การผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผรค.กฟจ.จบ. วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ประกาศสอบราคาจัดซื้อหินย่อย เบอร์ 1 พิเศษ จำนวน 1,700 ลบ.ม. เพื่อใช้การผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีต ผรค.กฟจ.จบ. ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2558 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีต จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2558 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรีประจำปีงบประมาณ 2558 ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน และคลังพัสดุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ประกาศสอบราคาจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน และคลังพัสดุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย 22 เควี คสจ.7 กฟจ.จันทบุรี ช่วงบ้านตาเลียวถึงแยกพลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี (ตอนที่ 1 บ้านตาเลียว-คลองจันทบุรี) วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย 22 เควี คสจ.7 กฟจ.จันทบุรี ช่วงบ้านตาเลียวถึงแยกพลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี (ตอนที่ 1 บ้านตาเลียว-คลองจันทบุรี) ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย 22 เควี ตามคสจ.7 กฟจ.จันทบุรี ช่วงบ้านตาเลียวถึงแยกพลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี (ตอนที่ 4 ซอยตะเคียนทอง 17- แยกพลวง) วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ก่อสร้างและปรับปรุงเสริมระบบจำหน่าย 22 เควี ตามคสจ.7 กฟจ.จันทบุรี ช่วงบ้านตาเลียวถึงแยกพลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี (ตอนที่ 4 ซอยตะเคียนทอง 17- แยกพลวง) ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารสุขาสำหรับผู้พิการ (แบบไม่ตอกเสาเข็ม) ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารสุขาสำหรับผู้พิการ (แบบไม่ตอกเสาเข็ม) ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด