ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมอัพเดทต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์ของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
NT ร่วมเปิดสปอตไลต์ส่องหา UNICORN ในงาน CHIANGMAI WEB3 CITY AND METAVERSE
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ รองอธิการบดี-เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนางสมจิตต์ ธีระชุติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2 และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 3 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมเปิดงาน CHIANGMAI WEB3 CITY AND METAVERSE เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมความร่วมมือระดับประเทศในการร่วมกันนําเทคโนโลยี Web3.0 และ Blockchain มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเมือง ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนําเทคโนโลยี Web3.0 มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเมือง อาทิ Web3 : Infrastructure Perspective, Web3 Digital Platform กับการพัฒนาเมืองด้วยความมีส่วนร่วมภาคประชาชน (DAOs), การประยุกต์ใช้ Metaverse & Wallet กับภาคธุรกิจ เชื่อมโยง ...
รมว.ดีอีเอส ติดตามการจัดระเบียบสายสื่อสาร ปรับทัศนียภาพ ถนนสุขุมวิท
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส ลงพื้นที่ ถ.สุขุมวิท ติดตามให้นโยบายการจัดระเบียบสายสื่อสารของ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และของผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายอื่นๆ พร้อมด้วย นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ตรวจสภาพความเรียบร้อยสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพชั้นใน บริเวณ ถนนสุขุมวิท 36 บริเวณด้านหน้าอาคารชุดและแหล่งสัญจรหนาแน่น เพื่อช่วยปรับทัศนียภาพให้สวยงามมีความปลอดภัย ภายใต้การใช้งานโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน (Infrastructure Sharing) เพื่อสนองตอบต่อนโยบายการจัดระเบียบสายสื่อสารของภาครัฐ ตั้งเป้าปี 2565 ให้มีการดำเนินการในโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณกรุงเทพฯ ชั้นในตามถนนสายหลัก โดยเฉพาะย่านธุรกิจและขยาย สู่พื้นที่รอบนอกต่อไป เชื่อมโยง ...
NT ผนึก Alibaba Cloud เดินหน้าบูรณาการโซลูชันดิจิทัล ขานรับการขยายตัวธุรกิจดิจิทัลของประเทศ
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565
NT เปิดตัวพันธมิตรคลาวด์ระดับโลก Alibaba Cloud เดินหน้าพัฒนาโซลูชันคลาวด์ พร้อมยกระดับแพลตฟอร์มการทำงานขานรับการเติบโตของธุรกิจดิจิทัลในประเทศ ตอบสนองความต้องการด้านดิจิทัลของลูกค้าภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ วันนี้ (27 มิถุนายน 2565) นายสมยศ ธนพิรุณธร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT และคุณเซลิน่า หยวน รองประธาน อาลีบาบา กรุ๊ป และประธานด้านธุรกิจระหว่างประเทศ อาลีบาบาคลาวด์ อินเทลลิเจนซ์ ลงนามความร่วมมือว่าด้วยการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจดิจิทัล โดยจะนำศักยภาพด้านการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลของสองหน่วยงานมาพัฒนานวัตกรรมด้านการสื่อสารพร้อมยกระดับการให้บริการ และรองรับการเติบโตของลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้ความร่วมมือที่เกิดขึ้น Alibaba Cloud ได้นำบริการ Dingtalk Collaboration tool, eKYC (Electronic know your customer), และเทคโนโลยีไฮบริดคลาวด์ (Apsara Stack) มาบูรณาการร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานที่ NT มี เพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการบนแพลตฟอร์ม รวมถึงนำเสนอโซลูชันไฮบริดคลาวด์ที่มีความสามารถและยืดหยุ่นสูงให้กับประเทศไทย นอกจากนี้ NT และ Alibaba Cloud ยังจะได้ร่วมกันผลักดันโซลูชันด้าน digitalization, AI, data intelligence technology ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของ NT ให้สามารถรองรับความต้องการด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลที่หลากหลาย เพื่อให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นการขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในการจับมือพันธมิตรเพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งทาง NT ได้มีการผลักดันเทคโนโลยี DingTalk ซึ่งเป็น superapp ที่ครอบคลุมฟีเจอร์ต่าง ๆ ในการทำงานในสำนักงานร่วมกันผ่านออนไลน์เข้าไปติดตั้งใน GDCC เพื่อให้บริการหน่วยงานภาครัฐได้ใช้งาน ซึ่งถือเป็นความสำเร็จก้าวแรกในการผลักดันสู่การทำงานภายในองค์กรแบบ digitalization เชื่อมโยง ...
เอ็นทีขยายเวลาโปรโมชั่นโทรต่างประเทศ 11 ปลายทางถึง 30 ก.ย. 65
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เอ็นทีขยายระยะเวลาโปรโมชั่นโทรต่างประเทศผ่านรหัส 009 อีก 3 เดือน ตั้งแต่ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 65 เริ่มต้นนาทีละ 2 บาท นายสมพงษ์ อัศวบุญมี ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นที เปิดเผยว่า เอ็นทีกำหนดขยายระยะเวลาโปรโมชั่นบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศผ่านรหัส 009 ต่อไปอีก 3 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565 เพื่อรองรับภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นตัว และช่วยลดภาระค่าใช้บริการให้กับประชาชน โดยมีอัตราเริ่มต้นนาทีละ 2 บาทสำหรับการใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศไปยังผู้รับปลายทางทั้งเบอร์บ้านและเบอร์มือถือที่อยู่ในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ แคนาดา จีน ฮาวาย ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย อเมริกา และมิดเวย์/เวค นอกจากนี้ ยังมีปลายทางประเทศอื่นอีก 3 ประเทศที่เอ็นทีจะขยายระยะเวลาโปรโมชั่นออกไป โดยมีอัตราค่าใช้บริการที่แตกต่างกัน ได้แก่ เมียนมาร์ กัมพูชา และเวียดนาม ผู้ใช้บริการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ NT Contact Center 1888 ตลอด 24 ชั่วโมง เว็บไซต์ www.ntplc.co.th และศูนย์บริการลูกค้าทั่วประเทศ อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด