- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกภายในบริเวณบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ (29/12/2565)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/10/2565)
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 - 25 ตุลาคม 2565 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้างประเภทสอบราคา ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (01/04/2563)
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่ นั่ง (ดีเชล) ปริมาตรกระบอกสูบ 2,400 ซีซี ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ (09/03/2563)
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 - กุมภาพันธ์ 2563 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้างประเภทสอบราคา ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (28/02/2563)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง รายการปรับปรุงบ้านพักอาศัยข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28/05/2562)
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 - เมษายน 2562 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้างประเภทสอบราคา ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (30/04/2562)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานคลังสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14/12/2560)