สัญญาอื่นๆ
บันทึกข้อตกลงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 1/2566 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
บันทึกข้อตกลงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 2/2566 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
บันทึกข้อตกลงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 2/2565 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
บันทึกข้อตกลงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 1/2565 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
บันทึกข้อตกลงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 1/2564 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
บันทึกข้อตกลงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 2/2564 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
บันทึกข้อตกลงจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานคลังจังวหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 2/2562 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
บันทึกข้อตกลงจ้างเหมาบริการทำความสะอาดของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ เลขที่ 1/2562 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด