ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการของสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 - 25 ตุลาคม 2565 ไม่มีการจัดซื้อ/จัดจ้างประเภทสอบราคา ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด