ประกาศประกวดราคา สอบราคา
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เลขที่ E1/2564 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านแก หมู่ที่ 1 ตำบลแก ไปบ้านอาจญาตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล สายทางภายในหมู่บ้าน จากบ้านกลางเก่า หมู่ที่ 3 ไปบ้านม่วงบุญมี หมู่ที่ 8 ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านแก หมู่ที่ 1 ตำบลแก ไปบ้านอาจญา ตำบลน้ำเขียว วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E๒/๒๕๖๔ การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล สายทางภายในหมู่บ้าน จากบ้านกลางเก่า หมู่ที่ ๓ ไปบ้านม่วงบุญมี หมู่ที่ ๘ ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์   ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด