เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) เลขที่ E1/2564 การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านแก หมู่ที่ 1 ตำบลแก ไปบ้านอาจญาตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล สายทางภายในหมู่บ้าน จากบ้านกลางเก่า หมู่ที่ 3 ไปบ้านม่วงบุญมี หมู่ที่ 8 ตำบลแก อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด