ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสุขสวัสดิ์ - บ้านปราสาทเยอ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.172-11 กว้าง 5 เมตร ยาว 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ปริมาณงานคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,145 ตารา วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านอาลัย - บ้านระหาร รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.172-06 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด