ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
การพิจารณาอนุญาติก่อสร้าง/รื้อถอน/ดัดแปลงอาคาร (21/07/2564)