วันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารของราชการ เข้าตรวจสอบความมีอยู่ของข้อมูลข่าวสารในเทศบาลนครปากเกร็ด
อ่านรายละเอียด
| ดูข่าวทั้งหมด