ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาภาคพื้น ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบโควตา และรอบรับตรง)
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคีนทอง ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับกรฉีดวัคซีนทางเลือก "ชิโนฟาร์ม" จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-16) (รอบที่ 6)
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
- เข้ารับริการแบบวอร์ค อิน (Walk in) ในวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ วัดชิรประดิษฐ์ หมู่ที่ 4 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รวมทั้งประชาชนที่ต้องการฉีดเข็ม 2 และเข็ม 3 ด้วย) เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความรู้ทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1/2565 เรื่องเตือนภัยทางการเงิน และมาตรการทางด่วน แก้หนี้" เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด