ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าเลียบถนน หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7 ตำบลตะเคียนทอง (23/07/2564)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพริ้นเตอร์) จำนวน 2 รายการ (22/07/2564)
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผุ้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเครษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นมให้เด็กนักเรียน ปีการศคึกษา 2563 (20/07/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ (19/07/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ซอยบ้านผู้ใหญ่ธรรม - ง่ามยวน หมู่ที่ 3 (15/07/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บริเวณซอยง่ามยวน - ซอยตาหวาด หมู่ที่ 5 (15/07/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บริเวณซอยประมง หมู่ที่ 4 (15/07/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง กพ.7735 สุราษฎร์ธานี และตรวจเช็คสภาพตามระยะ (09/07/2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2564) (05/07/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบางมะตอยสำเร็จรปบรรจุถุง ขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 50 ถุง (28/06/2564)