ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมสร้างถนนลาดยางเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายอะคลิลิกโครงสร้างคณะทำงานของผู้สูงอายุตำบลนาท่อม วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่3 (เดือน เม.ย.64- มิ.ย. 64) วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2 (เดือน ม.ค.64- มี.ค. 64) วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด