ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกหนองผักบุ้ง ถึงทางหลวงชนบท หมายเลข ๔๐๓๒ หมู่ที่ ๕,๖ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากฉลุย เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกหนองผักบุ้ง หมู่ที่ ๕,๖ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด