นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
นโยบายการบริหารงานนายปราโมทย์ สวนประพัฒน์ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นโยบายการบริหารงานนายปราโมทย์ สวนประพัฒน์ นายก อบต.มะม่วงสองต้น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด