ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
การขออนุมัติจ้างงานปรับปรุงพื้นทางเข้า-ออก บ่อขยะมูลฝอย บ่อทิ้งขยะมูลฝอย บ้านละโอ หมู่ที่ 1 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส (นอกเขตเทศบาล) (24/02/2564)