ประกาศประกวดราคา สอบราคา
สัญญาจ้าง จ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสถานที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะมูลฝอย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด