ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองใหม่ท่านมุ้ย นศ.6066 แยก ทถ. (กม.ที่6+300) บ้านเกาะจาก หมู่ที่ 3 บ้านคลองใหม่ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองใหม่ท่านมุ้ย นศ.6066 แยก ทถ. (กม.ที่6+300) บ้านเกาะจาก หมู่ที่ 3 บ้านคลองใหม่ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.77-064 สายหน้าอนามัยบ้านบางมูลนาก- อ่าวเคียน หมู่ที่ 7 บ้านบางมูลนาก ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.77-064 สายหน้าอนามัยบ้านบางมูลนาก- อ่าวเคียน หมู่ที่ 7 บ้านบางมูลนาก ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.77-055 สายปากเนตรต้นงิ้ว (ตอนที่ 2ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านต้นงิ้ว ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.77-055 สายปากเนตรต้นงิ้ว (ตอนที่ 2ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านต้นงิ้ว ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง/ ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด