ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองใหม่ท่านมุ้ย นศ.6066 แยก ทถ. (กม.ที่6+300) บ้านเกาะจาก หมู่ที่ 3 บ้านคลองใหม่ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองใหม่ท่านมุ้ย นศ.6066 แยก ทถ. (กม.ที่6+300) บ้านเกาะจาก หมู่ที่ 3 บ้านคลองใหม่ ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด