ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ซื้อรถบรรทุกขยะ ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โครงการต่อเติมสถานที่ทำงานสภา อบต.ปุโละปุโย ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โครงการซ่อมแซมถนน คสล.สายโรงเรียนพัฒนศึกษา หมู่ที่ 2 ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายซอยแบยา หมู่ที่ 1 ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลัง อบต.หมู่ที่ 8 ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนน คสบ.สายซอยดอนอ หมู่่ที่ 7 ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาบซอยเปาะซูแย หมู่ที่ 5 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด