ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
การขออนุมัติจ้างงานปรับปรุงพื้นทางเข้า-ออก บ่อขยะมูลฝอย บ่อทิ้งขยะมูลฝอย บ้านละโอ หมู่ที่ 1 ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส (นอกเขตเทศบาล) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด