ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.2042 หมู่ที่ 2 โคกสุข กว้าง 6 เมตร ยาว 3,520 เมตร หนา 0.04 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลบ.ถ.2042 หมู่ที่ 2 ต.โคกสุข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด